DGV Samen Vooruit

Nieuwsbrief samen vooruit juli 2022

Aan de inwoners van de Groote Veenpolder, De afgelopen maanden is er niet stil gezeten. De bijeenkomst van afgelopen 6 april is met 75 inwoners goed bezocht en de ingekomen ideeën zijn uitgezet in doelen en acties. ’t Honk heeft inmiddels groen licht van de gemeente om te verbouwen en er zijn concrete ideeën om [...]

Uitkomsten brainstormsessie infoavond

Grote opkomst informatieavond De Groote Veenpolder, SAMEN VOORUIT!

De informatieavond van 6 april j.l. is met 75 inwoners goed bezocht. Bij binnenkomst kon men twee thema’s kiezen om in een brainstormsessie van twee rondes, van gedachten te wisselen. De thema’s welke eerder bekend zijn gemaakt zijn; - Sport binnen en buiten - Wonen en verkeersveiligheid - Kinderopvang en jeugd - ’t Polderhuus en [...]

Bijeenkomst in ’t Polderhuus op 6 april a.s.

Aan de inwoners van de Groote Veenpolder, Mogelijk heeft u er al iets over gehoord of gelezen… De dorpen in de Groote Veenpolder bundelen hun krachten om een aantal belangrijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken! Het doel is om de voorzieningen en leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Met als motto ‘de Groote Veenpolder, SAMEN […]

De Groote Veenpolder, Samen Vooruit

De dorpen in De Groote Veenpolder bundelen hun krachten om een aantal belangrijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Ze gaan dit doen met behulp van de zogenaamde Dorpsontwikkelingsmethodiek (DOM). MUNNEKEBUREN De provincie Fryslân stelt vanaf 2022 extra geld beschikbaar om die aanpak toe te passen in een aantal Friese dorpen. De dorpsontwikkelingsmethodiek helpt om nieuwe […]

De Groote Veenpolder SAMEN VOORUIT

In de Veenletters editie van december 2021 heeft u een stuk kunnen lezen over de voorzieningen en leefbaarheid van De Groote Veenpolder. Inmiddels heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden en zijn er enige ideeën op papier gezet, het begin is er!

Project ‘Dorps Ontwikkelings Methode’ in de Groote Veenpolder

De Groote Veenpolder Al enige jaren merkt Stichting ‘de Groote Veenpolder’, beheerder van dorpshuis ’t Polderhuus en sporthal ‘de Schakel’, dat het aantal activiteiten in haar gebouw helaas afneemt. De bestaande verenigingen zijn kleiner geworden, waardoor de verhuur van ruimtes en omzet uit de horeca is afgenomen. Juist deze inkomsten zijn nodig om noodzakelijk onderhoud […]