Stichting speeltuin de Boomkikker

Stichting Speeltuin de Boomkikker

Stichting Speeltuin de Boomkikker is gevestigd aan de Grindweg 44, 8485JB te Munnekeburen

De doelstellingen van stichting Speeltuin de boomkikker zijn:

 • Het behouden en onderhouden van de openbare natuurspeeltuin te Munnekeburen
 • Het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap
 • Het creëren van een mooie speelplek voor kinderen uit de Grote Veenpolder

Naam instelling:

Stichting speeltuin de Boomkikker

RSIN:

862258455

Contactgegevens Stichting:

Grindweg 44, 8485JB te Munnekeburen

Doelstelling:

Behouden en onderhouden van de openbare natuurspeeltuin te Munnekeburen. Ook is het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap een doelstelling van de stichting.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Zie beleidsplan

Bestuur:

Feike Hofstra

Voorzitter

Pieter Veenstra

Secretaris

Jaap Boer

Penningmeester

Jan Kwaks

Algemeen lid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Opsomming van de uitgevoerde activiteiten in 2021 volgt na de jaarwisseling. 2021 is het eerste jaar dat stichting speeltuin de boomkikker actief is.

Financiële Verantwoording:

De financiële jaarstukken van stichting speeltuin de boomkikker zal bekend worden eind 2021. Stichting speeltuin de boomkikker is actief sinds 2021.

Beleidsplan 2021-2024

Stichting Speeltuin de Boomkikker

1. Doelstellingen van Stichting Speeltuin de Boomkikker

Stichting Speeltuin de Boomkikker is gevestigd aan de Grindweg 44, 8485JB te Munnekeburen

De doelstellingen van stichting Speeltuin de boomkikker zijn:

 • Het behouden en onderhouden van de openbare natuurspeeltuin te Munnekeburen
 • Het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap
 • Het creëren van een mooie speelplek voor kinderen uit de Grote Veenpolder

2. Wijze van werving van gelden

 Stichting Speeltuin de Boomkikker ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven

3. Beheer van het vermogen

 3.1 bestuur

 Stichting Speeltuin de Boomkikker heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter een secretaris een penningmeester en een algemeen lid.

 • Voorzitter is de heer Feike Hofstra, woonachtig aan de Grindweg 24 A (8485JA) te Munnekeburen
 • Secretaris is de heer Pieter Veenstra, woonachtig aan de Grindweg 44 (8485JB) te Munnekeburen
 • Penningmeester is de heer Abel Jacob Boer, woonachtig aan het Voetpad 17 A (8485JL) te Munnekeburen
 • Algemeen lid is de heer Johannes Cornelis Kwaks, woonachtig aan de Grindweg 27 (8485JB) te Munnekeburen

3.2 Activiteiten Bestuur

 Vergaderen

 Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en in overeenstemming met vereniging Plaatselijk belang is uw Belang goedkeuren
 3. Beheren van gelden.
 4. Beheren van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden

4. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting speeltuin de Boomkikker

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.