Plaatselijk belang Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga

‘Vereniging Plaatselijk Belang is uw belang’

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga behartigd de belangen van deze dorpen richting de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zijn wij gesprekspartner van het college van B&W en de gemeentelijk dorpencoördinator. Wij maken ons sterk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpen.

Wij houden ons o.a. bezig met:

 • Staat van onderhoud van de wegen
 • Groenvoorzieningen in onze dorpen
 • Verkeersveiligheid
 • Buurtbus
 • schoonmaakavond
 • Duofiets verhuur
 • Organisatie dodenherdenking 4 mei

Contactgegevens:

Mailadres: pl.bel.sms@gmail.com

Telefoonnumer: 06-38166937  (Reinier de Jong, voorzitter)

Bestuur:

 • Reinier de Jong – voorzitter
 • Teus Ippel – penningmeester
 • Trijntje Hofstee-de Lang – Secretaris
 • Thea Stornebrink – algemeen bestuurslid
 • Ralph Kruithof – algemeen bestuurslid
 • Rick Bokhorst – algemeen bestuurslid
foto-publicatiebord veenploder

Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga (PB SMS) beschikt over drie publicatieborden. Deze zijn bedoeld voor aankondiging van activiteiten die in de Groote Veenpolder plaats vinden. Verenigingen, belangengroepen e.d. binnen de Groote Veenpolder kunnen door middel van een publicatiestrook op deze publicatieborden een activiteit aankondigen.

PB SMS heeft een samenwerking met Wh-Sign. PB SMS is hoofdverantwoordelijk, Wh-Sign is uitvoerend m.b.t. de publicatieborden.

Locatie van de publicatieborden:

 • Grindweg, bord Scherpenzeel, vanaf de Pieter Stuyvesantweg.
 • Grindweg , inrijden van Munnekeburen vanaf de Oldelaamster brug.
 • Op de viersprong bij het schoolgebouw de Drie Turven.

Voorwaarden publicaties

 • Per publicatiebord kunnen vier aankondigingen geplaatst worden.
 • Plaatsingsverzoeken dienen minimaal 6 weken voor plaatsing bij het meldpunt[1] ingediend te worden.
 • Plaatsing gebeurt altijd op basis van de drie stroken (voor drie borden).
 • Plaatsing van aankondigingen gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • Bij plaatsing gaat het om algemeen en niet – commercieel belang van de Groote Veenpolder vóór op andere plaatsingsverzoeken.
 • Als het plaatsingsverzoek tijdig is ingediend blijven de stroken minimaal twee weken hangen en maximaal zes weken.
 • Plaatsing van de stroken volgt na betaling van de verschuldigde kosten: € 20,00 per 3 publicatiestroken.
 • Betaling dient vooraf te geschieden op IBAN nummer:   NL63KNAB 02 57 02 27 75 t.n.v. Wh-Sign o.v.v. ‘aankondiging publicatiebord’
 • Publicaties zonder toestemming van PB SMS zullen worden verwijderd.
 • Het is NIET toegestaan zelfstandig borden te verwijderen en/ of aan te passen.
 • De tekst voor publicatie mag voor niemand beledigend en/ of aanstootgevend zijn.
 • De beheerder PB SMS en/ of Wolter Hof beslissen in gevallen waarin niet is voorzien.

Voor plaatsingsverzoeken kunt u onderstaand formulier invullen

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Wolter Hof, mobiel: 06 51 17 33 35

 • Plaatsing op drie publicatiestroken met tekst en datum (€ 20,00) Geef hieronder de tekst voor op de strook: (Maximaal 28 karakters per regel, maximaal 2 regels. Let op, een spatie of leesteken is ook een karakter)

Notulen jaarvergadering PB 2023

Notulen jaarvergadering PB 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

Notulen jaarvergadering 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Notulen jaarvergadering PB 2017.pdf

Jaarverslag 2017

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 2019

Notulen jaarvergadering 2020

Tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga was er naast de onthulling van de Dorpenvisie nog een feestelijke verassing. Het PB heeft met behulp van een subsidie een elektrische duofiets aangeschaft!

Deze duofiets maakt het mogelijk om, ondanks beperkingen, mobiel te zijn en fietsplezier te hebben. De begeleider en passagier zitten naast elkaar en beide hebben goed zicht op de weg. De begeleider is diegene die de fiets bestuurt. De sturen en stoelen zijn te verstellen zodat de duofiets veilig en comfortabel fietst. Met behulp van de elektrische aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend.

Met deze aanschaf hopen we iedereen die wil genieten van deze mooie omgeving, de kans geven om daar op een prettige en comfortabele manier gebruik van te maken.
Petra Kempkes van de Zonneroos heeft aangegeven dat zij de stalling en verhuur van de duofiets op zich wil nemen, dit stellen wij als PB erg op prijs!

Hoe huur je de duofiets?
Om een reservering te maken voor het huren van de duofiets, kunt u met haar contact opnemen: bellen (inspreken op de voicemail is geen probleem) of mailen.
De Zonneroos
Voetpad 63
8485 JM Munnekeburen
Tel. 0561 – 480878
Mob. 06 – 51184177
Mail info@zonneroos.nl
Op de afgesproken datum en tijdstip kunt u naar Voetpad 63 rijden met uw auto, deze parkeert u op het terrein van de Zonneroos. Na het uitwisselen van gegevens en materiaal, kunt u gebruik gaan maken van de duofiets.

Bent u enthousiast geworden? De persoon die de 20ste reservering maakt om de duofiets te huren, krijgen een gevulde picknickmand mee van het Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga!

Persoon Per dag
Inwoners van Scherpenzeel, Munnekeburen of Spanga Gratis gebruik van de DUO FIETS
Andere belangstellenden. € 25,-* per dag.
Andere belangstellenden. € 15,-* per dagdeel.
Ochtend: 8:30 – 12:30 uur
Middag: 13:00 – 17:00 uur
Dit zijn richtlijnen. In overleg zijn andere tijden mogelijk.

*Contant geld meenemen, er is geen pinautomaat aanwezig.