Disclaimer Veenletters

Ondanks de constante zorg en aandacht die Veenletters besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Opmerkingen, commentaren, mededelingen en beweringen geuit in de nieuwsberichten en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet die van Veenletters.

Veenletters sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Veenletters is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door deze site is verkregen. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Veenletters behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als voor overige materiaal zoals foto- of videomateriaal. Een bezoeker/ster van deze site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Veenletters.