Over ons

DOELSTELLING

Doelstelling van ‘Veenletters’ is het informeren van bewoners van de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga over  gebeurtenissen in deze dorpen en omstreken. Tevens biedt ‘Veenletters’ de bewoners de mogelijkheid om nieuwswaardige feiten naar buiten te brengen.

Heeft u informatie of nieuws? Tip de redactie!

TEAM VEENLETTERS

Hans Brandsma, Jennie Brandsma, Jeltje Dijkstra, Sjaak Koomen, Luit Krol, Kelly Lageweg, Jantina van der Vegt, Geertje van Veen.

BEZORGING

Voor vragen en/of opmerkingen over bezorging kunt u contact opnemen met Jennie Brandsma, tel. 0561-481809. Indien u buiten de Veenpolder woont en toch ‘Veenletters’ wilt ontvangen, dan kunt u een abonnement nemen. Stuur dan een verzoek naar administratie@veenletters.nl.

DISCLAIMER

De redactie is niet aansprakelijk voor de tekstuele inhoud van advertenties en behoudt zich het recht voor om op grond van fatsoen, normen, waarden, redelijkheid en zedelijkheid advertenties en ingekomen kopij te weigeren. De redactie behoudt zich tevens het recht voor om ingekomen ko­pij te redigeren en in te korten. Ingezonden kopij dient voorzien te zijn van de naam van de inzender. Veenletters publiceert geen anonieme kopij.

ALGEMEEN

Rekeningnummer

Logo

Drukker

NL 22 RABO 0158592719, t.n.v. Dorpskrant Veenpolder

Rolanda Steenbeek

Drukwinkel Emmeloord

KOPIJ

Telefoon

E-mail

Kopijbus

Website

redactie@veenletters.nl

Wilma’s Hairstyling, Munnekeburen

www.veenletters.nl

Nummer

december 2018

februari 2019

april 2019

juli 2019

oktober 2019

Inleverdatum

26 november 2018

4 februari 2019

1 april 2019

10 juni 2019

16 september 2019

Publicatiedatum

17 december 2018

25 februari 2019

22 april 2019

1 juli 2019

7 oktober 2019